top of page

Przykłady problemów z danymi w trzecim kwartale

Przeglądając dane z trzeciego kwartału (Q3), można natknąć się na kilka nowych, niespotykanych wcześniej problemów z danymi. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zakłóceń, jakie można napotkać podczas klasyfikacji. Powstały one najprawdopodobniej w procesie przetwarzania danych, mającym na celu wyeliminowanie błędów aparatury. Zakłócenia te na wykresie wyglądają zwykle jak duża litera V. Ich jasność najpierw maleje, a potem rośnie lub na odwrót – najpierw rośnie, a potem maleje. Inny rodzaj zakłócenia, jaki może się pojawić, wygląda jak fragment krzywej blasku (dłuższy niż ok. 20 punktów) przesunięty w dół lub w górę wzgledem reszty wykresu. Efekty te nie są spowodowane tranzytami planet i należy je ignorować podczas poszukiwań tranzytów w pozostałych częściach wykresu. Po czym można łatwo rozpoznać zakłócenie? Zwykle opisane kształty V i przesunięcia wykresów pojawiają się przed lub po lukach w wykresie.

Luki w krzywych blasku nie są spowodowane tranzytami planet pozasłonecznych. To fragmenty, na temat których nie posiadamy danych.Mogą one wynikać z przerw w prowadzeniu obserwacji przez Teleskop Kepler (który funkcjonował akurat w trybie bezpiecznym albo wykonywał obrót w kierunku Ziemi w celu przesłania danych) lub z niskiej jakości danych (najprawdopodobniej za sprawą kosmicznego promieniowania padającego na detektor).

Udanych łowów!

Recent Posts

See All

Comets or Aliens?

Let’s deal with the big question first. Has Planet Hunters discovered aliens? The answer is no. But that doesn’t mean that all of the press who have written about us in the last 48 hours, sending a fl

bottom of page